Czas wystąpień:

Rodzaj sesji
Czas
Prezentacji pracy
Dyskusji w sesji
Sesja dydaktyczna - 3 wykłady 20 minut 30 minut
Sesja dydaktyczna - 4 wykłady 15 minut 30 minut
Sesja prac oryginalnych - prezentacje ustne 12-13 minut 15 minut
Sesja prac oryginalnych - moderowane prezentacje plakatowe 7 minut
Sesja przypadków klinicznych 15 minut

W przypadku sesji dydaktycznej z inną liczbą wykładów prosimy o ustalenie czasu bezpośrednio z Przewodniczącymi sesji.

Wgrywanie prezentacji przed Kongresem:

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przesłania prezentacji bezpośrednio przed kongresem (nie trzeba wówczas wgrywać materiałów w slide roomie przed sesją podczas wydarzenia). W tym celu prosimy o przesłanie prezentacji na adres e-mail: ptk2019@mckspodek.pl, w treści maila wpisując:

  • Imię i nazwisko Wykładowcy,
  • Nazwa sesji,
  • Data sesji (dzień, godzina),
  • Nazwa sali w której odbywa się sesja.

Informacje dla Przewodniczących:

Zwracamy się ze szczególną prośbą o stymulację dyskusji w oparciu o najnowsze dane naukowe. Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie czasu wszystkich wystąpień oraz omówienie prezentacji i wniosków z Wykładowcami przed rozpoczęciem Kongresu

Opłaty:

Z opłaty rejestracyjnej zwolnieni są wykładowcy i przewodniczący sesji.

Autorzy abstraktów oraz przypadków klinicznych muszą dokonać opłaty rejestracyjnej.

Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu:

Sesje plakatowe będą odbywały się w sali Sesji Plakatowych. Wymiary planszy do zawieszenia plakatu: szerokość 90 cm, wysokość 140 cm (orientacja pionowa). Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi. Dozwolonym językiem jest polski i angielski. Plakaty przydzielone do danej sesji należy umieścić najpóźniej na 20 min przed jej rozpoczęciem (plakaty będą przywieszane do tablic za pomocą taśm, które będą dostępne na miejscu) w oznaczonym numerem pracy miejscu. Po skończonej sesji prosimy o zabranie swoich plakatów - plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji:

System prezentacji multimedialnych na salach obrad uniemożliwia podłączenie i korzystanie z indywidualnych komputerów. Prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku (pendrive) w programie PowerPoint prosimy przekazać najpóźniej na 30 minut przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji.
Zalecany format prezentacji to 16:9.
Prezentacje inne niż PowerPoint powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający. Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pendrive. Filmy powinny być zapisane w formacie avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny i Naukowy nie odpowiada.
W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji). Link ze wzorem slajdu do pobrania tutaj:

POBIERZ DEKLARACJĘ

ESC a PTK:

Prace zaprezentowane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) mogą również być przedstawione podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Podsumowanie:

Chcielibyśmy podkreślić, że prezentowane przez Państwa wykłady powinny cechować się wysoką wartością edukacyjną, prezentując najnowszą wiedzę zgodną z wytycznymi ESC oraz aktualnymi publikacjami. Z tego powodu osobom pełniącym rolę Przewodniczących sesji sugerujemy, iż przed Kongresem PTK powinny zapoznać się ze wszystkimi wykładami prezentowanymi w danej sesji. Pozwoli to Państwu przedstawić spójny końcowy wniosek w zakresie omawianego tematu sesji.