ABSTRAKTY

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC ORYGINALNYCH

Zgłaszanie prac odbywa się przez SYSTEM ABSTRAKTOWY PTK (przejdź do systemu)

UWAGA! Termin zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz przypadków klinicznych został przedłuzony do 31 marca 2019r.

Termin zgłaszania konkursowych prac studenckich upływa 31 maja 2019r.

 

Sesje konkursowe:

Jak co roku Komitet Naukowy Kongresów PTK organizuje konkursowe sesje prac oryginalnych:

 1. w dziedzinie nauk klinicznych, 
 2. w dziedzinie nauk podstawowych, 
 3. prac studenckich, 
 4. najlepszych prac plakatowych.

Aby praca wzięła udział w konkursie, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłaszania prac w Systemie Abstraktowym PTK. Spośród wszystkich nadesłanych prac pięć najwyżej ocenionych z każdej ww. grupy zostanie zaprezentowanych na specjalnych sesjach konkursowych, podczas których jury wyłoni zwycięzcę. Autorzy zostaną nagrodzeni w trakcie Uroczystej Inauguracji Kongresu.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRAC

Abstrakty:

 • Maksymalna liczba znaków: 3000
 • Maksymalna liczba rycin: 1
 • Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
 • Format ryciny: JPG
 • Liczba znaków na rycinę: 600 (liczba znaków odejmowana po zamieszczeniu ryciny)
 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim

Przypadki kliniczne:

 • Maksymalna liczba słów: 300
 • Maksymalna liczba rycin: 1
 • Format ryciny: JPG
 • Opis w języku polskim lub angielskim

Prace studenckie:

 • Maksymalna liczba znaków: 3000
 • Maksymalna liczba rycin: 1
 • Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
 • Format ryciny: JPG
 • Liczba znaków na rycinę: 600 (liczba znaków odejmowana po zamieszczeniu ryciny)
 • Streszczenie w angielskim