KONTAKT

Biuro Organizacyjne:

Koordynator

Piotr Paluszynski
piotr.paluszynski@casusbtl.pl
tel. +48 662 021 185

Rejestracja indywidualna i grupowa

Monika Kiełczewska
monika.kielczewska@casusbtl.pl
tel. +48 662 021 196

Promocja i media

Jacek Rubinstein-Dorożała
jacek.rubinstein@casusbtl.pl
tel. +48 662 021 192

Sponsorzy i wystawcy

Robert Michalak
robert.michalak@casusbtl.pl
tel. +48 662 021 189